пятница, 10 января 2014 г.

"Ustoz"lar


Shiddat bilan rivojlanib borayotgan zamonimizga ko`z tegmasin! U qanchalar tezlik bilan ildamlamasin, xalqimizning ayrim azaliy asl an’analari, qadriyatlari, urf-odatlari o`z ta’sirini yo`qotmay avloddan-avlodga o`tib kelmoqda. Ulardan biri “Ustoz-shogird” an’anasidir.
Yoshmiz, o`z ishimizda muvaffaqiyatga erishishimiz uchun tajribali, o`z ishining ustasi bo`lgan katta avlod vakillarining yordamiga, maslahatiga muhtojlik sezamiz. Ana shu ustozlarimiz o`z tajribalarini biz bilan o`rtoqlashib, qandaydir yutuqlarga erishishimizga sababchi ham bo`lyaptilar. Biroq, qachongacha yosh kadrning o`zlaridan ilgarilab ketishiga qarshi kurashadi bular?! Qachongacha yo`llarimizga g`ov bo`lib yurishadi?! Ularning bizni rahbarga “maqtash”dan boshqa qiladigan ishlari yo`qmi? To`g`ri, biz bu holatlarda toblanib, o`z ustimizda yanada ko`proq ishlab, bilim va tajribamizni orttirib boramiz. Meni qiynaydigan eng asosiy savol boshqa: mana shunday ustozlar qo`lida kamol topib, ertaga biz ham farzandlarimizdan-da yosh bo`lgan kadrlarga qarshi ayovsiz kurashamizmi?

Комментариев нет:

Отправить комментарий